Naha arenguperspektiiv

- Dec 07, 2018-

Teaduse arenguga on sünteetilise naha jõudlus looduslikule nahale lähemal, kuid ei saa kunagi saavutada looduslikust nahast. Selle põhjuseks on see, et naha olemus pärineb bioteadustest. Loomade nahad on osa elust ja eluteaduse sügavus ja saladus ei ole midagi, mida füüsika ja keemia üldiselt imiteerivad, ning inimesed saavad sünteesida veise insuliini, kuid mitte kunagi sünteesida pullid, lehmad ja kitsed. Lisaks on kasutajatele ka nahatooted erilise psühholoogilise väärtusega, see tähendab, et meeletu ja masturbatsioon, mis on sama, mis rõngaste südame vaskrõnga ja kulla kandmine, on sama. Elukvaliteedi paranemisega kasvab inimeste nahanõudlus ainult ja on võimatu langeda, seega ei ole liiga palju öelda, et nahatööstus on "igapäevane tööstus".